PRIVACYVERKLARING

Stichting Jeugdvoetbaldagen, gevestigd aan Clara Wichmannstraat 5, 5803AT, Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Per post: Clara Wichmanstraat 5, 5803AT, Venray

Website: https://www.jeugdvoetbaldagen.nl/,

Per e-mail:  leden@jeugdvoetbaldagen.nl (Daan van Well)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jeugdvoetbaldagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Jeugdvoetbaldagen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt doormiddel van de inschrijving. Hierbij kunt u denken aan kledingmaten etc.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jeugdvoetbaldagen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leden@jeugdvoetbaldagen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Jeugdvoetbaldagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het promoten van de Jeugdvoetbaldagen en het delen van de foto's
 • Ter controle van de gegevens voor de bestelling van de kleding en het controleren van de inschrijving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Jeugdvoetbaldagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: persoonsgegevens > bewaartermijn 5 jaar > reden: het herinneren binnen de inschrijfperiode en het verzenden van overige informatie over de Jeugdvoetbaldagen
Foto's kunnen langer bewaard blijven en ook openbaar online zichtbaar blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Jeugdvoetbaldagen deelt uw persoonsgegevens via haar website. Na het inschrijven zullen de volgende gegevens zichtbaar zijn om deze te kunnen controleren op juistheid: Voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, geslacht, kledingmaten en overige gegevens die via het inschrijfformulier zijn aangeleverd. Deze blijven tevens zichtbaar tot en met de Jeugdvoetbaldagen. Ook zal de teamindeling op de website getoond worden. De teamindeling zal ook zichtbaar zijn voor bezoekers van de Jeugdvoetbaldagen op het sportpark.

Daarnaast zullen er foto's geplaatst worden op onze website en social media. Deze foto's kunnen ook gebruikt worden voor de promotie van de Jeugdvoetbaldagen. Dit houdt in dat de foto's bijvoorbeeld op een poster getoond kunnen worden, maar ook in facebookberichten en berichten op de website meegenomen worden.
In enkele gevallen kunnen foto's ook gedeeld worden met andere derden (bedrijven), dit is dan ter promotie van de Jeugdvoetbaldagen. Deze bedrijven zullen geen verdere persoonsgegevens ontvangen en dus alleen de foto's krijgen. De foto's die eventueel niet op onze website beschikbaar zijn voor derden kunnen door de Stichting Jeugdvoetbaldagen verstrekt zijn in verband met promotie- en sponsoringsdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Jeugdvoetbaldagen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Jeugdvoetbaldagen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leden@jeugdvoetbaldagen.nl. Houdt er wel rekening mee dat de inschrijving hierdoor ook ingetrokken kan worden. Dit in verband met de bescherming van onze vrijwilligers die bijvoorbeeld de foto's maken en plaatsen. Stichting Jeugdvoetbaldagen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Jeugdvoetbaldagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leden@jeugdvoetbaldagen.nl.