Historie

Het begin...

In 1988 besloot de KNVB om in de regio Limburg betaalbare voetbaldagen te gaan organiseren. De eerste editie werd gehouden bij huize St. Josef in Heel. De opzet sloeg aan bij de jeugdige deelnemers, alsmede bij de trainers en begeleiders. In 1990 werden de voetbaldagen al op vier locaties gehouden en deden er zo'n 1000 deelnemers mee. Naast de locatie St. Josef in Heel werden de voetbaldagen gehouden bij v.v. Heel, v.v. Bunde en bij Wittenhorst. Met ruim 170 deelnemers en 35 kaderleden werd de eerste jeugdvoetbalweek bij Wittenhorst één groot succes. In de loop der jaren groeide het aantal deelnemers tot meer dan 425 (!) deelnemers in 2002.

 

Een eigen stichting

In 2003 werd er daarom ook bij v.v. Hegelsom een voetbalweek georganiseerd. De diverse locaties waren in dat jaar binnen twee dagen volgeboekt en er moesten zelfs deelnemers worden geweigerd. Nadat Limburg en een gedeelte van Brabant door de KNVB samen werden gevoegd tot het district Zuid II groeide het aantal locaties tot vijftien, met meer dan 3200 deelnemers en ruim 600 vrijwilligers. Door die gigantische groei was het nodig om alles via strakke regels en budgettering vast te leggen. Ook het maximale aantal deelnemers per locatie werd bepaald. Dat paste niet in de visie van Horst en Hegelsom, omdat wij vinden dat je eigenlijk niemand mag weigeren. Dat leidde ertoe dat enkele kaderleden op 6 december 2004 de Stichting Jeugdvoetbaldagen oprichtten.

 

Eigen identiteit

In het stichtingsbestuur waren de voetbalverenigingen Hegelsom en Wittenhorst en de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray vertegenwoordigd. Deze stichting heeft als doel om betaalbare voetbaldagen te organiseren voor jongens en meisjes in (en buiten!) de regio, om voetbal als breedtesport te propaganderen. De invulling van deze week is vergelijkbaar met de invulling van de voetbaldagen zoals die door de KNVB worden georganiseerd. Toch wil de stichting Jeugdvoetbaldagen zich ook onderscheiden. Zo zijn er de afgelopen jaren heel wat extra onderdelen toegevoegd aan het programma. Denk hierbij aan zaken als het voetbalinhoudelijke gedeelte (onder andere het panna- en boardingvoetbal), maar ook de in onze ogen ieder jaar goed georganiseerde randvoorwaarden zoals broodjes en fruit in de pauze en een eigen (keepers)tenue. Jaarlijks wordt het programma geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

 

Een bijzonder jaar

De editie van 2020 was een bijzondere voor de Jeugdvoetbaldagen. Het was vanwege het coronavirus namelijk lange tijd onzeker óf en in welke vorm deze editie plaats kon vinden. Na overleg met diverse partijen besloot de stichting om de voetbaldagen tóch doorgang te laten vinden. De 31e editie vond plaats met 160 spelers (dit aantal was na overleg als maximum ingesteld). Omdat er nog meer animo was, besloot het bestuur van de stichting Jeugdvoetbaldagen eenmaal twee extra dagen te organiseren: de mini-editie. Daaraan deden nog eens 35 deelnemers mee. Gedurende de dagen werden er diverse maatregelen genomen waardoor er aan de coronavoorschriften kon worden blijven voldaan. Uiteindelijk konden de vrijwilligers, toeschouwers en deelnemers met genoegen terugkijken op zeven geslaagde dagen.