Home » Praktische informatie

Hieronder staat alle praktische informatie met betrekking tot onze mini-Jeugdvoetbaldagen zoals deze onlangs is gecommuniceerd naar de deelnemers.

Samenwerking met gemeente Horst aan de Maas
Wij als stichting Jeugdvoetbaldagen organiseren deze dagen, maar hebben dit wel met toestemming van de gemeente Horst aan de Maas gedaan. Wij hebben een plan van aanpak geschreven, dat is goedgekeurd door Han Geurts (wethouder Sport). Hieronder vinden jullie de belangrijkste dingen die in dat plan staan.

Brengen en halen kinderen

Wij moedigen kinderen aan om zoveel als mogelijk op de fiets te komen. Als dat niet nodig is, willen wij jullie vragen om de kinderen af te zetten op de parkeerplaats op het sportpark van Wittenhorst en dan door te rijden. Het ophalen gaat op dezelfde manier: de auto wordt geparkeerd op het parkeerterrein van Wittenhorst, waarna de kinderen in kunnen stappen. Het is dus niet de bedoeling dat er tijdens het brengen of halen ouders mee het sportpark op gaan (zie ook hieronder); team 1 tot en met 4 verzamelt op maandagochtend op de parkeerplaats.

De afsluiting van de voetbaldagen
Op vrijdagmiddag vindt de afsluiting van de voetbaldagen plaats. Omdat wij maximaal negentig bezoekers op ons sportpark mogen verwelkomen, hebben we besloten dat we gaan werken met inschrijvingen. Per deelnemer mag er één persoon komen kijken naar onze demonstratie (afsluiting op vrijdagmiddag). Je kunt je daarvoor tot en met dinsdagochtend 10.00 uur inschrijven via onze website (https://www.jeugdvoetbaldagen.nl/editie-17-t-m-21-augustus/inschrijven-afsluiting). Mochten er meer dan 90 inschrijvingen zijn, dan gaan we loten.

De opening van de voetbaldagen

De voetbaldagen worden dit jaar op een ingetogenere wijze dan normaal geopend. Dit heeft er alles mee te maken dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij de opening. Bij zowel de opening als de afsluiting gaan we live op Facebook, dus digitaal meekijken kan!

Het bezoeken van de Jeugdvoetbaldagen

Graag willen wij nogmaals herhalen dat de voetbaldagen dagelijks te bezoeken zijn van 9.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur. We vragen jullie om je aan de algemeen geldende richtlijnen te houden. Op vrijdagmiddag zijn de voetbaldagen tussen 13.30 uur en 15.30 uur dus alleen op inschrijving te bezoeken (zie hierboven). 

Enkele andere praktische dingen:

  • De kinderen van team 1 tot en met 4 verzamelen 's maandags op de parkeerplaats. De leiders van de teams staan daar, waarna de leiders met het hele team tegelijkertijd het sportpark oplopen. Zo kunnen onze jongste deelnemers, die het wellicht spannend vinden om alleen het sportpark op te gaan, zich op de parkeerplaats meteen bij hun team voegen zodat ze samen het terrein oplopen. De overige dagen mogen de kinderen zelf het sportpark oplopen. Vindt uw kind het echt spannend? Dan is het in het uiterste geval geen probleem om even mee te lopen. We willen u dan wel vragen niet het kleedlokaal te betreden en na het 'afscheid'' direct het sportpark te verlaten, aangezien bezoekers pas vanaf half tien welkom zijn.
  • Het teamnummer is, zoals altijd, ook het kleedlokaalnummer. Dus zit je bijvoorbeeld in team 6, dan kun je iedere dag je spullen in kleedlokaal 6 neerleggen. Kleedlokaal 14 is het meisjeslokaal. Dit is anders gecommuniceerd in de mail (waarin staat dat het meisjeslokaal lokaal 12 is). We zullen ervoor zorgen dat die maandagochtend nogmaals goed aan staat gegeven.
  • Denk iedere dag aan scheenbeschermers en denk aan een eigen bal (indien deze niet besteld is via ons).
  • Wij willen met name de jongere deelnemers (team 1 t/m 4) vragen om de voetbalschoenen zoveel als mogelijk thuis aan te trekken.
  • Er wordt ook dit jaar weer een enquête gehouden. Wij waarderen het altijd dat deze massaal wordt ingevuld. Degenen die de enquête invullen, kunnen daarmee mooie prijzen winnen. 
  • Net zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar gewoon voor broodjes en fruit gezorgd door de stichting. In dat opzicht verandert er dus niets. We bieden dit jaar zelfs drie broodjes (twee broodjes en een krentenbol) aan in de pauze!

Slecht weer

Normaal gesproken kunnen wij bij slecht weer een alternatief programma bieden, maar dat is dit jaar helaas niet mogelijk. We zien geen uitwijkmogelijkheden. Daarom houden wij als organisatie de mogelijkheid open om het programma per dag af te kunnen gelasten. We zetten, indien het weer voetballen écht onmogelijk maakt, uiterlijk om 7.30 uur een bericht op de site dat de dagen niet doorgaan. De praktijk leert dat dit gelukkig zelden tot nooit voorkomt, dus laten we hopen dat dit jaar daarop geen uitzondering vormt. Wij vragen jullie begrip voor deze maatregel. Als we genoodzaakt zijn om méér dan een dag af te gelasten, volgt een terugstorting van een deel van het inschrijfgeld.

Klachten

Mochten er deelnemers zijn met klachten, dan willen wij jullie vragen om thuis te blijven. Dit is immers conform de richtlijnen van het RIVM.